Waar gaat de 10 cent per reep naar toe?

Dit is de familie van Oosterhout!

Al jaren worden er groene investeringen gedaan in het familie bedrijf waaronder het bouwen van stallen met een lage stikstof uitstoot, het verbouwen van het eigen voer, het voeren van GMO vrij krachtvoer en als laatste zonnepanelen. Door middel van deze zonnepanelen wordt er 4x meer energie opgewekt dan dat er gebruikt wordt op het bedrijf! Deze investering heeft veel geld gekost, het geld dat wordt ontvangen zal hier voor worden gebruikt. Op deze manier is er sneller ruimte voor andere duurzame investeringen.